Úvod

Vitajte na mojej stránke

Chráňte svoj domov pred vznikom požiaru

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pred požiarmi pre všetkých našich klientov.

0 +
rokov skúsenosti
Potrebujete poradiť?

Naplánujme si stretnutie!

Kto sme

Ponúkame širokú škálu služieb a riešení

Naša spoločnosť sa zaväzuje k poskytovaniu kvalitných služieb a neustálemu zlepšovaniu našich techník požiarnej ochrany. Spolupracujeme s klientami, aby sme pochopili ich potreby a navrhli riešenia, ktoré im poskytnú pokoj a istotu. Ak máte záujem o naše služby alebo potrebujete viac informácií, neváhajte nás kontaktovať.

Objavte naše služby

V oblasti zdolávania požiarov vám zabezpečíme tieto služby:

Sme odborníci, ktorí sa zaujímajú o vašu bezpečnosť a ochranu vášho majetku. Zameriavame na poskytovanie vysoko kvalitných služieb v oblasti požiarnej ochrany.

Kontroly prenosných hasiacich prístrojov

Kontroly prenosných hasiacich prístrojov

Viac informácií

Kontroly požiarnych vodovodov

a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc

Kontroly požiarnych vodovodov

a vykonávanie tlakových skúšok hydrantových hadíc
Viac informácií

Ročné prehliadky

a údržbu požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná,

Ročné prehliadky

a údržbu požiarnych uzáverov - požiarne dvere, požiarne okná,
Viac informácií
ČO ponúkáme

Služby protipožiarnej ochrany

V oblasti predchádzania vzniku požiarov vám zabezpečíme tieto služby:

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom

Preventívne protipožiarne prehliadky

vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

Identifikácia rizikových oblastí

určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok

Školenia

vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok

Optimalizácia protipožiarnej bezpečnosti

určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby

Cvičné požiarne poplachy

organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Potrebujete informácie alebo máte nejaké konkrétne otázky?